Môj podnetDôvernosť

(prosím vybrať)

 


 

Môj podnet sa týka

firma/inštitúcia, pre ktorú Dr. Thiel von Herff pôsobí ako ombudsman.

 
 


 

Moje údaje

Oslovenie

Meno

Priezvisko

Mailová adresa

 


 

Voliteľné údaje

Ulica / číslo domu

PSČ / mesto

Telefónne číslo

 
 


 

Môj podnet 
 


 

voliteľná možnosť priložiť súbor

podporované sú: .docx, .doc, .pdf, .rtf, .txt, .jpg, alebo .zip

maximálna veľkosť 4 MB