Môj podnet  Dôvernosť

  (prosím vybrať)

   


   

  Môj podnet sa týka

  firma/inštitúcia, pre ktorú Dr. Thiel von Herff pôsobí ako ombudsman.

   
   


   

  Moje údaje

  Oslovenie

  Meno

  Priezvisko

  Mailová adresa

   


   

  Voliteľné údaje

  Ulica / číslo domu

  PSČ / mesto

  Telefónne číslo

   
   


   

  Môj podnet   
   


   

  voliteľná možnosť priložiť súbor

  podporované sú: .docx, .doc, .pdf, .rtf, .txt, .jpg, alebo .zip

  maximálna veľkosť 4 MB